Dự án khu nhà ở xã Ninh Xá, huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh

GIỚI THIỆU

DỰ ÁN KHU NHÀ Ở XÃ NINH XÁ, HUYỆN THUẬN THÀNH, TỈNH BẮC NINH

 

 1. Tên dự án: Đầu tư xây dựng khu nhà ở xã Ninh Xá, huyện Thuận Thành.
 2. Nhóm dự án, loại, cấp công trình: Dự án nhóm C; Công trình khu nhà ở (HTKT và nhà ở); Công trình cấp III.
 3. Địa điểm xây dựng: Xã Ninh Xá, huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh

3.1. Điểm dân cư thôn Dư Xá: Xây dựng tại thôn Dư Xá, xã Ninh Xá, huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh.

 

3.2. Điểm dân cư thôn Kênh: Xây dựng tại thôn Kênh, xã Ninh Xá, huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh.

 1. Vai trò của Đông Á: Nhà thầu thi công xây dựng
 2. Diện tích dự án: 28.424,85 m2, trong đó:
 • Điểm dân cư thôn Kênh: 15.065,49 m2;
 • Điểm dân cư Thôn Dư Xá: 13.359,36 m2;

     6. Tổng mức đầu tư dự án: 25.023.941.000 đồng; Trong đó:

– Giá trị xây dựng : 19.759.835.000 đồng;
– Chi phí thiết bị : 881.172.000 đồng;
– Chi phí Quản lý dự án : 494.559.000 đồng;
– Chi phí tư vấn : 1.206.673.000 đồng;
– Chi phí khác : 406.798.000 đồng;
– Chi phí dự phòng : 2.274.904.000 đồng;

7. Quy mô dự án:

 • Loại hình nhà: Điểm dân cư nông thôn theo Quy hoạch chung nông thôn mới;
 • Cơ cấu sử dụng đất:
Stt Loại đất Diện tích (m2) Tỷ lệ (%) Ký hiệu
I Điểm dân cư thôn Kênh 15.065,49 100
01 Đất nhà ở liền kề (65 lô đất ở riêng lẻ) 8.231,02 54,63 LK
02 Đất cây xanh 528,23 3,51 CX
03 Đất giao thông 6.100,07 40,49 GT
04 Đất HTKT+Rãnh thoát nước 206,17 1,37 HT
II Điểm dân cư thôn Dư Xá 13.359,36 100
01 Đất nhà ở liền kề (69 lô đất ở riêng lẻ) 7.675,78 57,46 LK
02 Đất giao thông 5.351,58 40,06 GT
03 Đất HTKT +Rãnh thoát nước 332,00 2,49 HT

 

 • Tiện ích xây dựng kèm theo: Dự án đầu tư xây dựng HTKT Khu nhà ở xã Ninh Xá, huyện Thuận Thành được xây dựng trên địa bàn hai thôn (Thôn Kênh và Thôn Dư Xá) bao gồm: San nền, đường giao thông, hệ thống thoát nước mưa, thoái nước thải, cống cáp kỹ thuật, hệ thống cấp nước sinh hoạt, hệ thống cấp điện, chiếu sáng và vườn hoa cây xanh.
 • Tiện ích về giao thông: Các tuyến đường giao thông thuộc dự án phù hợp với Quy hoạch chi tiết được UBND huyện Thuận Thành phê duyệt, đảm bảo yêu cầu về kết nối với các tuyến đường giao thông hiện có và các khu dân cư hiện trạng tiếp giáp với dự án.

8. Tiến độ hiện tại: Đạt 90% giá trị khối lượng thực hiện;

9. Tiến độ hoàn thành dự án: Năm 2021;

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *